Cursusmateriaal

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
1Inleiding tot criminologieM. CoolsTOPCOPYSyllabus 'Criminologie'
1SociologieB. Van de PutteLOMBROSIANAHandboek: Bracke P., Van De Putte B., Van Houtte M., Vermeersch H. (2018), Sociologie, een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.
1Grondslagen van het (straf)rechtG. MartynLOMBROSIANA (boek + wetboek)Martyn, G., Devloo, R. en Jorens, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure. Je zal voor dit vak ook een wetboek nodig hebben.
1Belgisch publiekrecht T. MoonenTOPCOPY (cursus) + LOMBROSIANA (wetboek)T. Moonen, 'Belgisch publiekrecht'. Je zal voor dit vak ook een wetboek nodig hebben.
1Moraalfilosofie J. VerplaetseLOMBROSIANADelmotte, Beginselen van samenleven, 2018.
1Encyclopedie in de criminologische wetenschappen W. HardynsTOPCOPY Nederlandstalige syllabus “Encyclopedie van de Criminologische Wetenschappen” (W. Hardyns) + Nederlandstalige syllabus "Refereren in de criminologische wetenschappen: Een handleiding op basis van de APA- en V&A-referentiestijlen" (W. Hardyns & T. Snaphaan)
1Overzicht van de historische kritiekM. De KosterLOMBROSIANA Handboek: 'Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek'
2Politiële en gerechtelijke organisatieA. VerhageLOMBROSIANABestaande uit (inter)nationale wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumentatie. Gratis downloadbaar via Ufora. E-Reader is ook gedrukt te kopen bij ons.
2Biologische antropologieL. PauwelsTOPCOPY Pauwels, L. (2020). Grondbeginselen van de biologische antropologie (syllabus)
2Statistiek in de criminologieL. PauwelsTOPCOPY Pauwels, L. (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel I: Theoretische achtergrond van de beschrijvende en Inferentiële statistiek. Pauwels, L (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel II: Oefenboek
2Belgische binnenlandse politiekH. ReynaertLOMBROSIANA Reynaert, Belgische binnenlandse politiek cursus ( cursus, zwart wit, recto verso )
2Algemene psychologieW. NotebaertLOMBROSIANABrysbaert, M. (2006). Psychologie. Gent: Academia Press.

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
1Etiologische criminologieL. PauwelsTOPCOPY Syllabus (Pauwels, 2020).
1Criminologie van de strafrechtsbedelingC. ColmanTOPCOPY
1Kwantitatieve criminologische methoden en techniekenW. HardynsTOPCOPYPauwels, L. (2015). Kwantitatieve Criminologie. Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek. XIII. Gent: Academia Press (nieuwe editie)
1Materieel strafrechtW. De BondtLOMBROSIANA (boek + wetboek)C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen deel I, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, laatste versie.; + G. Vermeulen, Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, laatste versie.;
1Sociale en politieke leerstelselsS. ZemniLOMBROSIANA Syllabus “Vrijheid en Gelijkheid”
2Europees en Internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheidG. VermeulenLOMBROSIANAVermeulen G., De Bondt, W., (2019), "Justice, Home Affairs and Security: European and international institutional and policy development"
2Kwalitatieve criminologische methoden en techniekenM. PardalANDERE (via prof of online cursus)Decorte, T. en Zaitch, D (eds.) (2016), Kwalitatieve methoden in de criminologie. Derde, herwerkte editie. Leuven/Den Haag: Acco
2Forensisch welzijnswerkF. Vander LaenenTOPCOPYSyllabus bevat wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken en beleidsrapporten. De slides bij de lessen worden via Ufora verspreid
2Formeel strafrechtS. DepauwLOMBROSIANAVAN DEN WYNGAERT, CHR., & TRAEST, Ph., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen II, recentste uitgave. Actueel Wetboek van strafvordering naar keuze
2Sociale psychologieA. Van HielLOMBROSIANA (boek + slides) Handboek: Van Hiel, A. & Roets, A. (2017). Sociale Psychologie: Tweede herziene editie. Gent: Academia Press

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
0Project actuele criminologieC. VandeviverANDERE (via prof of online cursus) Handleiding (omschrijving opdracht en werkwijze, en beoordelingscriteria/verwachtingen). Slides hoorcollege en werkcolleges.
0BachelorproefC. VandeviverANDERE (via prof of online cursus)Brochure Bachelorproef via de digitale leeromgeving
1DrugsfenomenenF. Vander LaenenTOPCOPYHet luik "psychofarmacologie" (prof. Van Bocxlaer): syllabus Het luik "individuele en maatschappelijke dimensies" (prof. Decorte): syllabus Het luik 'maatschappelijk reactie" (prof. Vander Laenen, prof. Colman): reader bestaande uit wetenschappelijke artikels, hoofdstukken uit boeken en beleidsdocumenten
1Toegepaste data-analyse en reportageW. HardynsTOPCOPYNederlandstalige syllabus "SPSS voor criminologen".
1Forensische psychiatrieK. AudenaertANDERE (via prof of online cursus)De presentaties uit de les wordt ter beschikking gesteld via UFORA
1Jeugdcriminologie en jeugdrechtW. De BondtTOPCOPY Bronnenbundel met wetgeving (met inbegrip van het Strafwetboek) en rechtspraak; Uitgebreid handboek jeugdrecht; Online reader jeugdcriminologie; Slides van de lesgevers, beschikbaar gemaakt via de online leeromgeving aangevuld met eigen lesnotities;
1Onderzoeksontwerp in de criminologieW. HardynsTOPCOPY Prof. Hardyns: Nederlandstalige syllabus + boek Prof. Colman: Reader met teksten die gratis via de online leeromgeving ter beschikking worden gesteld.
2VictimologieJ. JanssensANDERE (via prof of online cursus)Slides lesgever en aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Ufora en eigen lesnotities
2Deontologie en integriteitsbewakingA. VerhageLOMBROSIANA Verhage, A. (Ed.). (2017). Deontologie en integriteitsbewaking. Handboek voor criminologen. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. Een update van dit handboek is voorzien voor 2021.
2Management in de strafrechtsbedelingJ. JanssensANDERE (via prof of online cursus)E-Reader op Ufora

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
0StageA. VerhageANDERE (via prof of online cursus)De nodige documenten worden ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving (o. a. stagebrochure, in te vullen formulieren, …)
1CriminaliteitspreventieL. PauwelsTOPCOPYPauwels, L. (2020). Criminaliteitspreventie en community safety. Een geïntegreerde benadering. Gent: Docunent
1PenologieF. Vander LaenenLOMBROSIANA Boek: Vander Beken, T. (2015). Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa. Antwerpen: Maklu
2StrafrechtelijkbeleidT. Vander BekenLOMBROSIANA Cursus / boek. Reader met literatuur, wet- en beleidsteksten (ter beschikking gesteld via Ufora). Powerpointpresentaties (ter beschikking gesteld via Ufora).