Cursusmateriaal

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
1Inleiding tot criminologieM. CoolsTOPCOPYSyllabus 'Criminologie'
1SociologieB. Van de PutteLOMBROSIANAHandboek: Bracke P., Van De Putte B., Van Houtte M., Vermeersch H. (2023), Sociologie, een hedendaagse inleiding, vijfde editie. Gent: Academia Press.
1Grondslagen van het (straf)rechtG. MartynLOMBROSIANA (boek + wetboek)Martyn, G., Devloo, R. en Jorens, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk (2023), Brugge, Die Keure. Je zal voor dit vak ook de codices strafrecht, publiekrecht en privaatrecht nodig hebben.
1Belgisch publiekrecht J. VanpraetTOPCOPY (cursus) + LOMBROSIANA (wetboek)T. Moonen, 'Belgisch publiekrecht'. Je zal voor dit vak ook een wetboek nodig hebben.
1Moraalfilosofie J. VerplaetseLOMBROSIANADelmotte, Beginselen van samenleven, derde editie (2018).
1Encyclopedie in de criminologische wetenschappen W. HardynsTOPCOPYDEEL 1: 'Encyclopedie van de criminologische wetenschappen' (syllabus). DEEL 2: 'Refereren in de criminologische wetenschappen: Een handleiding op basis van de APA- en V&A-referentiestijlen' (2e druk).
2Politiële en gerechtelijke organisatieA. VerhageLOMBROSIANABestaande uit (inter)nationale wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumentatie. Gratis downloadbaar via Ufora. E-Reader is ook gedrukt te koop bij ons.
2Biologische antropologieL. PauwelsTOPCOPY Pauwels, L. (2021). Grondbeginselen van de biologische antropologie (syllabus) Pauwels, L. (2023). Menselijke socialiteit, delictgedrag en bestraffing. Biosociale en evolutieve perspectieven.(syllabus)
2Statistiek in de criminologieL. PauwelsTOPCOPY Pauwels, L. (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel I: Theoretische achtergrond van de beschrijvende en Inferentiële statistiek. Pauwels, L (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel II: Oefenboek
2Belgische binnenlandse politiekH. ReynaertLOMBROSIANA Reynaert, Belgische binnenlandse politiek cursus ( cursus, zwart wit, recto verso )
2Algemene psychologieW. NotebaertLOMBROSIANABrysbaert, M. (2022). Psychologie. Owl Press.
2Overzicht van de historische kritiekP. LeloupLOMBROSIANA Handboek: 'Betrouwbare bronnen of fake news?' (Boone& Dumolyn)

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
1Etiologische criminologieL. PauwelsTOPCOPY The Moral Commitment Problem and Moral Emotions (Pauwels, 2022).
1Criminologie van de strafrechtsbedelingC. ColmanTOPCOPY
1Kwantitatieve criminologische methoden en techniekenW. HardynsTOPCOPYDEEL 1 (handboek): 'Kwantitatieve criminologische methoden en technieken' DEEL 2 (surveyboek): 'De advocatenbarometer 2020'
1Materieel strafrechtW. De BondtLOMBROSIANA (boek + wetboek)C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen deel I, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, laatste versie.; + G. Vermeulen, Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, versie 44.
1Sociale en politieke leerstelselsS. ZemniLOMBROSIANAZemni, Sami (2021), Vrijheid, gelijkheid, solidariteit: een overzicht van de belangrijkste sociale en politieke ideologieën
2Europees en Internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheidG. VermeulenLOMBROSIANAVermeulen G., De Bondt W., (2022, 4th revised edition), "Justice, Home affairs and Security: European and international institutional and policy development", Maklu
2Kwalitatieve criminologische methoden en techniekenT. DecorteANDERE (via prof of online cursus)Decorte, T. en Zaitch, D (eds.) (2016), Kwalitatieve methoden in de criminologie. Derde, herwerkte editie. Leuven/Den Haag: Acco
2Forensisch welzijnswerkF. Vander LaenenTOPCOPYSyllabus bevat wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken en beleidsrapporten. De slides bij de lessen worden via Ufora verspreid
2Formeel strafrechtS. DepauwLOMBROSIANAVAN DEN WYNGAERT, CHR., & TRAEST, Ph., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen II, recentste uitgave. Actueel Wetboek van strafvordering naar keuze
2Sociale psychologieA. Van HielLOMBROSIANA (boek + slides)Van Hiel, A. & Roets, A. (2022). Sociale Psychologie: derde editie. Academia Press

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
0Project actuele criminologieC. VandeviverANDERE (via prof of online cursus) Handleiding (omschrijving opdracht en werkwijze, en beoordelingscriteria/verwachtingen). Slides hoorcollege en werkcolleges.
0BachelorproefC. VandeviverANDERE (via prof of online cursus)Brochure Bachelorproef via de digitale leeromgeving
1DrugsfenomenenF. Vander LaenenTOPCOPYHet luik "psychofarmacologie" (prof. Van Bocxlaer): syllabus Het luik "individuele en maatschappelijke dimensies" (prof. Decorte): syllabus Het luik 'maatschappelijk reactie" (prof. Vander Laenen, prof. Colman): reader bestaande uit wetenschappelijke artikels, hoofdstukken uit boeken en beleidsdocumenten
1Toegepaste data-analyse en reportageW. HardynsLOMBROSIANA/TOPCOPYHANDBOEK: 'Toegepaste statistiek: from zero to statistical hero'. (Lombrosiana) OEFENBOEK: 'Kwantitatieve Toegepaste data-analuse en rapportage met SPSS voor criminologen: oefenboek'. (TopCopy) BUURTINFORMATIENETWERKEN: 'Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid' (TopCopy)
1Forensische psychiatrieK. AudenaertANDERE (via prof of online cursus)De presentaties uit de les wordt ter beschikking gesteld via UFORA
1Jeugdcriminologie en jeugdrechtW. De BondtTOPCOPYBronnenbundel met wetgeving (met inbegrip van het Strafwetboek) en rechtspraak; Uitgebreid handboek jeugdrecht; Online reader jeugdcriminologie; Slides van de lesgevers, beschikbaar gemaakt via de online leeromgeving aangevuld met eigen lesnotities;
1Onderzoeksontwerp in de criminologieW. HardynsTOPCOPYDEEL 1 (syllabus): 'Onderzoeksontwerp in de criminologie' DEEL 2 (handboek): 'Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek'
2VictimologieJ. JanssensANDERE (via prof of online cursus)Slides lesgever en aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Ufora en eigen lesnotities
2Deontologie en integriteitsbewakingA. VerhageLOMBROSIANA Verhage, A. (Ed.). (2021). Deontologie en integriteitsbewaking voor criminologen (Gompel & Svacina).
2Management in de strafrechtsbedelingJ. JanssensANDERE (via prof of online cursus)E-Reader op Ufora

Semester Vak Lector Waar te verkrijgen?
0StageA. VerhageANDERE (via prof of online cursus)De nodige documenten worden ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving (o. a. stagebrochure, in te vullen formulieren, …)
1StrafrechtelijkbeleidT. Vander BekenLOMBROSIANA Cursus / boek. Reader met literatuur, wet- en beleidsteksten (ter beschikking gesteld via Ufora). Powerpointpresentaties (ter beschikking gesteld via Ufora).
1CriminaliteitspreventieL. PauwelsTOPCOPYPauwels, L. (2020). Criminaliteitspreventie en community safety. Een geïntegreerde benadering. Gent: Docunent
1PenologieF. Vander LaenenLOMBROSIANA EN TOPCOPY Boek: Vander Beken, T. (2015). Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa. Antwerpen: Maklu VIA TOPCOPY: handboek Penologie, Colman C. en Favril L.