Lombrosiana

Alle boeken aangeduid met wit en rood worden ook verkocht op de Lombrosiana boekenverkoop. Voor meer info over de boekenverkoop, klik op https://www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm.

 

Overzicht cursusmateriaal per vak

1e bachelor

Criminologie (M.Cools) 

·     Syllabus: 'Criminologie', te verkrijgen bij Topcopy 

 

Sociologie (B. Van de Putte) 

 Handboek: Bracke P., Van De Putte B., Van Houtte M., Vermeersch H. (2011), Sociologie, een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.

 

Grondslagen van het (straf)recht (G. Martyn)

 HandboekMartyn, G., Devloo, R. en Jorens, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure. (Geregeld aangevuld met een gerechtelijke akte uit de strafrechtelijke praktijk, rondgedeeld in het auditorium en/of ter beschikking gesteld via Minerva). De powerpointschema's van de hoorcolleges staan op Minerva

·   

Belgisch publiekrecht (L. Veny)

·     Syllabus: : L. Veny, Belgisch Publiekrecht 2016-2017.

 

Moraalfilosofie (J. Verplaetse)

·    Handboek: Jan Verplaetse, Het morele instinct (2008).

 

Politiële en gerechtelijke organisatie (A. Verhage)

·     Bestaande uit (inter)nationale wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumentatie. Gratis downloadbaar via Minerva. 


Biologische antropologie (K. Thienpont)

Verkrijgbaar start 2e semester

·    Handboek : Thienpont K. (2014), Diversiteit bij de mens. Biologische antropologie en de integratie met de criminologie. Deel I: Adaptatie en genetische variatie. Academia Press, Gent.

·    Handboek: Thienpont K. (2014), Diversiteit bij de mens. Biologische antropologie en de integratie met de criminologie. Deel II: Evolutie. Academia Press, Gent.

 

Statistiek in de criminologie (L. Pauwels)

·     Syllabus Pauwels, L., 2013. Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel I: Theoretische Achtergrond van de Beschrijvende en Inferentiële Statistiek, Gent: niet-uitgegeven syllabus Ugent

·     Syllabus: Pauwels, L., 2013. Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel II: Praktische Toepassingen van de Beschrijvende en Inferentiële Statistiek, Gent: niet-uitgegeven syllabus Ugent.

 

Sociale psychologie (A. Van Hiel)

·    Handboek: Van Hiel, A. (2013), Sociale psychologie. Gent: Academia Press. 

 

Belgische binnenlandse politiek (H. Reynaert)

·     Syllabus: Cursus verkrijgbaar op de Vakgroep Politieke Wetenschappen

 

2e bachelor

Etiologische criminologie (L. Pauwels)

HandboekPauwels, L. (2015). Regelovertredend gedrag: Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen. Gent: Academia Press

Handboek: Pauwels, L., Hardyns, W. (2016). Hardyns, W. (2016). Problematic Youth Group Involvement as Situated Choice; Testing an integrated Conditions-Controls-Exposure Model. The Hague: Eleven.

Criminologie van de strafrechtsbedeling (T. Vander Beken)

·     Syllabus te verkrijgen bij Docunet (Martelaarslaan 290, 9000 Gent) data komen op minerva

·    Handboek: Howardreizen., Vander Beken, T. (2015), De rol van de gevangenis in Europa, Maklu, pp. 214.


Jeugdcriminologie en jeugdrecht (R. Roose)

·     Slides van de hoorcolleges en en cursusboek

 

Kwantitatieve criminologische methoden en technieken (L. Pauwels)

Handboek: Pauwels, L. (2015). Kwantitatieve Criminologie. Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek. XIII. Gent: Academia Press (nieuwe editie)

Encyclopedie van de criminologische wetenschappen (W. Hardyns)

·     Syllabus: Nederlandstalige syllabus “Encyclopedie van de Criminologische Wetenschappen” (T. Decorte). Deze syllabus wordt tijdens het eerste hoorcollege ter beschikking gesteld

 

Europees en Internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid (G. Vermeulen)

·     syllabus: Verdeeld in de les. G. Vermeulen & W. De Bondt, (2015) Justice, Home Affairs and Security: European and international institutional and policy development.

 

Kwalitatieve criminologische methoden en technieken (T. Decorte)

·     Handboek: Decorte, T. en Zaitch, D (eds.) (2016), Kwalitatieve methoden in de criminologie. Derde, herwerkte editie. Leuven/Den Haag: Acco. Te bestellen via Minerva vóór de eerste les en wordt uitgedeeld in de eerste les.

 

De welzijnszorg en het sociaal beleid (F. Vander Laenen)

·     Syllabus: : bestaande uit wetenschappelijke literatuur, aangevuld met literatuur uit de praktijk van het welzijnswerk

 

Persoonlijkheidspychologie (B. De Clercq)

 HandboekLarsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education

 

Project actuele criminologie (J. Janssens)

 Handleiding (omschrijving opdracht en werkwijze + beoordelingscriteria/verwachtingen). Slides hoorcollege en werkcolleges. 


3e bachelor

Materieel strafrecht  (W. De Bondt)

·    Handboek: Van den Wyngaert, C. (2014), Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, deel I. Maklu

Wetboek: G. Vermeulen, Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten,Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,2016, 35ste druk

 

Formeel strafrecht (P. Traest)

·    Handboek: Van den Wyngaert, C. (2014), Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, deel II. Maklu

 

Victimologie (N. Persak) 

·     Slides lesgever en aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Minerva Eigen lesnotities studenten


Drugsfenomenen (B. De Ruyver, T. Decorte, J. Van Boxlaer, F, Vander Laenen)

·     Syllabus: Het luik ‘maatschappelijke reacties’: Syllabus

·     Syllabus: Het luik psychofarmacologie: Syllabus, te koop tijdens de eerste lessen

·     Syllabus: Het luik 'individuele en maatschappelijke dimensies'. De syllabus is te bestellen voor de eerste les (zie Minerva) en is beschikbaar tijdens de eerste les.

 

Forensisch welzijnswerk (F. Vander Laenen)

 Syllabus, samengesteld uit wetenschappelijke teksten

De slides bij de lessen worden via Minerva verspreid 


Deontologie en integriteitsbewaking (A. Verhage)

·     Syllabus: syllabus aangevuld met slides, beschikbaar via minerva


Kwantitatieve en kwalitatieve toegepaste data-analyse en reportage (W. Hardyns) 

 Nederlandstalige syllabus. Slides van de hoorcolleges (ook beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform Minerva)


 

Master

Onderzoek in de criminologie (W. Hardyns)

·     Nederlandstalige syllabus. Reader met teksten die via Minerva ter beschikking worden gesteld. 

 

Strafrechtelijkbeleid (B. De Ruyver) 

 Reader met stukken cursus, schema’s, wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken en beleidsdocumenten aangevuld met de lesdia's en lesschema's die gratis van het net (Minerva) kunnen gehaald worden.


Criminaliteitspreventie (L. Pauwels)

·     Syllabus: Pauwels, L. (2016). Geïntegreerde theoriegestuurde criminaliteitspreventie. Achtergronden, mechanismen, interventies en evaluaties.

 

Penologie (F. Vander Laenen) 

 Handboek: Wacquant, L. (2010). Straf de armen, Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid. Berchem: Epo Uitgeverij. 

Syllabus: samengesteld uit wetenschappelijke teksten

 

Forensische psychiatrie (K. Audenaert) 

 De presentaties uit de les wordt ter beschikking gesteld via Minerva